ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങള്‍

fruit n tab660

ജീവിതശൈലിരോഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തില്‍ മുന്‍പന്തിയില്‍ നില്‍ക്കുന്നവരാണ്‌ ഇന്ത്യാക്കാര്‍ പ്രത്യേകിച്ചും കേരളീയര്‍. പ്രമേഹം, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, പക്ഷാഘാതം, ക്യാന്‍സര്‍ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളെല്ലാം ജീവിത ശൈലി രോഗങ്ങളില്‍പെടും .ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങള്‍ക്ക് കാരണം പോഷകമൂല്യങ്ങളുടെ കുറവാണ് എന്ന കണ്ടുപിടുത്തമാണ്‌ ഇന്ന് പുനര്‍ജനിക്കുന്നത്‌.