മൂടല്‍മഞ്ഞ്: ഡല്‍ഹിയിലെ ട്രെയിന്‍ – വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ തടസപ്പെട്ടു.

കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞ് രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ തീവണ്ടി – വിമാന സര്‍വീസുകളെ ബാധിച്ചു. 82 തീവണ്ടികള്‍ വൈകി ഓടുകയാണ്. 12 തീവണ്ടികള്‍ റദ്ദാക്കി. 23 തീവണ്ടികളുടെ സമയം പുന:ക്രമീകരിച്ചു. കേരളത്തില്‍നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട തീവണ്ടി കള്‍ പലതും വൈകി ഓടുകയാണ്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ വിമാന സര്‍വീസുകളെയും മൂടല്‍മഞ്ഞ് ബാധിച്ചു. മൂന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനങ്ങളും രണ്ട് ആഭ്യന്തര വിമാന സര്‍വീസുകളും റദ്ദാക്കി. അഞ്ച് അന്താരാഷ്ട്ര സര്‍വീസുകളും എട്ട് ആഭ്യന്തര സര്‍വീസുകളും വൈകി.

Post your valuable comments
.fballshare_left {float:left;}.fballshare { margin: 0px; text-align:center} .fball_fbshare{width:90px;} .fball_fblike{width:100px;} .fball_pinterest, .fball_linkedin{margin-right:10px;}.fball_plusone {width:70px;}.fball_twitter {width:90px;margin-top:12px;}.fball_pinterest, .fball_linkedin{margin-top:9px;}