ലോക ബാങ്ക് ബിസിനസ് ഇൻഡക്സ്; ഇന്ത്യ വ്യാവസായിക സൗഹൃദ രാജ്യം

ഇന്ത്യ വ്യാവസായിക സൗഹൃദ രാജ്യം. വ്യവസായിക സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ 30 സ്ഥാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി 100 ലേക്ക് എത്തി. ലോക ബാങ്ക് പുറത്തിറക്കിയ 2018 ലെ ബിസിനസ് ഇൻഡക്സിലാണ് 190 വ്യാവസായിക സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ 100ാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ 30 സ്ഥാനങ്ങളാണ് വ്യവസായിക സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഈ വർഷം ഇന്ത്യ മെച്ചപ്പെടുത്തിയത്. 190 രാജ്യങ്ങൾ ഉള്ള പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ 100ാം സ്ഥാനത്താണ്. നോട്ട് നിരോധനം ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പടെയുള്ള മോദി സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക പരിഷ്ക്കരണങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണമായതെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പറഞ്ഞു. 30 സ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് മെച്ചപ്പെടുത്തിയതിലൂടെ രാജ്യം കൂടുതൽ വ്യാവസായിക പുരോഗതി കൈവരിക്കുമെന്നും ജെയ്റ്റ്ലി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ വ്യാവസായിക മേഖല കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ലോകബാങ്ക് നടത്തിയ പഠനം അനുസരിച്ച് നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും കമ്പനികൾക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കിയതും ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്തു. ന്യൂസിലൻഡ്, സിംഗപ്പൂർ, ഡെൻമാർക്ക് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് വ്യവസായിക സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ആദ്യ സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പട്ടികയിൽ ഭൂട്ടാൻ 75ാം സ്ഥാനത്തും, നേപ്പാൾ 105ാം സ്ഥാനത്തുമാണ്.