മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ആറിടത്ത് ചോര്‍ച്ച

1545963_282167768656668_6591764369211974248_nമുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ഡാമില്‍ ആറിടത്ത് ചോര്‍ച്ച കണ്ടെത്തി. മുല്ലപ്പെരിയാര്‍ ഉപസമിതി നടത്തിയ സന്ദര്‍ശനത്തിലാണ് ചോര്‍ച്ച കണ്ടെത്തിയത്. ഡാമിന്റെ 16,17,18 ഭാഗങ്ങളിലും ബേബി ഡാമിലുമാണ് ചോര്‍ച്ച കണ്ടെത്തിയത്. ഉപസമിതിയുടെ പരിശോധന നാളേയും തുടരും

Post your valuable comments
.fballshare_left {float:left;}.fballshare { margin: 0px; text-align:center} .fball_fbshare{width:90px;} .fball_fblike{width:100px;} .fball_pinterest, .fball_linkedin{margin-right:10px;}.fball_plusone {width:70px;}.fball_twitter {width:90px;margin-top:12px;}.fball_pinterest, .fball_linkedin{margin-top:9px;}