“പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല” രൂപേഷ്

maoist-roopesh-350x263
ഏറണാകുളം: പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ പോരാട്ടങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല” രൂപേഷ് . ഏറണാകുളം സിബിഐ കോടതിയിൽ ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് 12.15 നു ഹാജരാക്കാനായി എത്തിച്ചപ്പോൾ ആണ് രൂപേഷും ഭാര്യയും ഇങ്ങനെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത്.

Post your valuable comments
.fballshare_left {float:left;}.fballshare { margin: 0px; text-align:center} .fball_fbshare{width:90px;} .fball_fblike{width:100px;} .fball_pinterest, .fball_linkedin{margin-right:10px;}.fball_plusone {width:70px;}.fball_twitter {width:90px;margin-top:12px;}.fball_pinterest, .fball_linkedin{margin-top:9px;}