തിരുവല്ലയില്‍ ആന ഇടഞ്ഞു

SREE VALLABHA TEMPLE

തിരുവല്ല ശ്രീ വല്ലഭ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആറാട്ടിനിടെ ആന ഇടഞ്ഞു ചാന്നാനിക്കാട്‌ വിജയസുന്ദര്‍ എന്ന ആനയാണ് ഇടഞ്ഞത് . ആനയെ ആറാട്ടിന് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിന് മുന്‍പാണ്  ഇടഞ്ഞത്. എലിഫന്‍റ് സ്ക്വാഡ് എത്തി മയക്കുവെടി വെച്ചാണ് ആനയെ തളച്ചത്.

 

Post your valuable comments
.fballshare_left {float:left;}.fballshare { margin: 0px; text-align:center} .fball_fbshare{width:90px;} .fball_fblike{width:100px;} .fball_pinterest, .fball_linkedin{margin-right:10px;}.fball_plusone {width:70px;}.fball_twitter {width:90px;margin-top:12px;}.fball_pinterest, .fball_linkedin{margin-top:9px;}