കൂടിക്കാഴ്ച്ച സന്തോഷവും ശുഭകരവും

426032_719081618209059_4705646715168688946_n
വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. നിലവിലുള്ള സംവരണം തുടർന്നു നടപ്പാക്കിയിരിക്കുമെന്ന് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ ഉറപ്പുതന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങാനുള്ള ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഭൂപരിഷ്ക്കരണം മൂലം ഭവനം നഷ്ടപ്പെടവർക്ക് ഭവനം നൽകാനുള്ള പദ്ധതി, എല്ലാവർക്കു വീട് എന്ന ആശയം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് മൂന്നാമതായി ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു. മുന്നോട്ടുവെച്ച ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം പരിഗണിക്കാമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ഉറപ്പുനൽകി രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ അറിയിച്ചു.തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കില്ലെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി.ജെ.പിയുമായി സഹകരിക്കുമോ എന്ന് പറയാനാവില്ല ഒരു ഒാഫറും ആരും ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല എന്നും വെള്ളാപ്പളളി അറിയിച്ചു.