അതിവേഗത്തില്‍ 4ജിയിലേറി നോക്കിയ

nokia 4g

4ജിയില്‍ അതിവേഗ നേട്ടവുമായി വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് നോക്കിയ സെക്കണ്ടില്‍ 3.78ജി ബി ഡൌന്‍ലോഡിംഗ് സ്പീഡ് ആണ് നോക്കിയ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് 5ജി.ബി എച്ച് ഡി സിനിമ ഡൌന്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ 11സെക്കന്റ് മാത്രം. ഇന്ത്യയില്‍ എയര്‍ടെല്‍ 4ജിയില്‍ നല്‍കുന്ന സ്പീഡ് സെക്കന്റില്‍ 10എം.ബി യാണ്. ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ 400ഇരട്ടി വേഗമാണ് നോക്കിയ കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വേഗത്തില്‍ 700എം.ബി ഉള്ള ഒരു സിനിമ ഡൌന്‍ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ 1സെക്കന്റ് മതി.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close