ചക്കയുടെ വിലയും , വിപണിയും

CHAKKA VIPANYകിഴക്കന്‍ മേഖലയില്‍ ചക്ക വിപണി സജീവമാകുന്നു .വഴിയോരങ്ങളിലെ ഒരു സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണിത് .കൂടുതലും അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെക്കാന് ഇവ കൂടുതലും കൊണ്ടുപോകുന്നത് .പറമ്പില്‍ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചക്കയുടെ സാദ്ധ്യതകള്‍ പൂര്‍ണമായും ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ മലയാളി തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ്.മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ചക്കയുടെ വില കേട്ടാല്‍ ഞെട്ടും.40 മുതല്‍ 60 രൂപവരെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതെങ്കിലും ,അതിര്‍ത്തി കടക്കുമ്പോള്‍ ചുളക്കാന്  വില.വരിക്ക ചക്കക്കാന് ആവശ്യക്കാര്‍ കൂടുതല്‍ .

 

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close