ക്രിക്കറ്റ്:ബാറ്റിങ് പവര്‍പ്ലേയും ഫീല്‍ഡിങ് നിയന്ത്രണവും എടുത്തുകളഞ്ഞു

cricket
ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിനെ അടിമുടി പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങളോടെ ഐ.സി.സി വാര്‍ഷിക ജനറല്‍ബോഡി അവസാനിച്ചു.ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ ഗതിവിഗതികള്‍ നിര്‍ണയിക്കുന്നതില്‍ ബോളര്‍മാര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്ന പഴയ പ്രാധാന്യം തിരിച്ചുനല്‍കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായിക്കൂടിയാണ് ഈ നടപടികൾ. ആദ്യ പത്ത് ഒാവറിലെ ഫീല്‍ഡിങ് , ബാറ്റിങ് പവര്‍ പ്ലേ എന്നിവയിലാണ് സുപ്രധാന മാറ്റങ്ങള്‍. ആദ്യ പത്ത് ഒാവറുകളിലെ നിര്‍ബന്ധിത ഫീല്‍ഡിങ് നിയന്ത്രണം ഇനി ഉണ്ടാകില്ല. 15 മുതല്‍ 40 വരെ ഒാവറുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ബാറ്റിങ് പവര്‍പ്ലേയും എടുത്തുകളഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം ബോളിങ് ക്രീസിലെ പിഴവുമൂലമുള്ള നോബോളിനൊപ്പം എല്ലാത്തരം നോബോളുകള്‍ക്കും ഫ്രീഹിറ്റ് അനുവദിക്കാനും ഐ.സി.സി തീരുമാനിച്ചു. 41 മുതല്‍ 50 വരെയുള്ള ഒാവറുകളില്‍ മുപ്പതുവാരയ്ക്ക് പുറത്ത് അഞ്ച് ഫീല്‍ഡര്‍മാരെ വിന്യസിക്കാനും പുതിയ ഭേദഗതി അനുവദിക്കുന്നു. ക്രിക്കറ്റിനെ അഴിമതി മുക്തമാക്കുന്നതിന് കളിനിയമങ്ങളില്‍ വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങള്‍ പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ നിയമഭേദഗതികള്‍.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close