പുനർവിഭജനം റദ്ദാക്കി

high-court-1
ഗവർണറുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയില്ലാതെ, നിലവിലുള്ള വില്ലേജുകൾ വിഭജിച്ചു സർക്കാർ പുതിയ പഞ്ചായത്തുകൾ രൂപീകരിച്ചതു ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. കോടതി വിധിയോടെ പുതിയ പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുനർവിഭജനം നടത്തിയ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ സാധുതയും ഇല്ലാതായി. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് പുനർനിർണയവും ഇതോടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാകും. കോടതിവിധിയിൽ നിയമോപദേശം ലഭിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ അപ്പീൽ പോകണോ എന്നു സർക്കാർ തീരുമാനിക്കൂ. കോടതി അപ്പീൽ അംഗീകരിച്ചാലും നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഏറെ സമയമെടുക്കുമെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ നൽകുന്ന സൂചന.

പഞ്ചായത്തു വിഭജനം സംബന്ധിച്ച 47 ഹർജികൾ പരിഗണിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് എ.വി. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ഉത്തരവ്. കേസിൽ കക്ഷിചേർന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ, ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന സമയപരിധിയായ നവംബർ ഒന്നിനകം തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തണമെന്ന് അറിയിച്ചു. സർക്കാർ 2015 ഏപ്രിൽ 25ലെ രണ്ട് ഉത്തരവുകളിലായി 69 പുതിയ പഞ്ചായത്തുകളാണു രൂപീകരിച്ചത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും വില്ലേജുകളുടെ വിഭജനം ബാധകമായതിനാൽ അതെല്ലാം അസാധുവായി. ഗവർണറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ നിലവിലെ വില്ലേജുകൾ വെട്ടിമുറിച്ചു പുതിയ പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതു നിലനിൽക്കില്ലെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വില്ലേജ് രൂപീകരണത്തിന് ഭരണഘടനയുടെ 243 (ജി) പ്രകാരം ഗവർണറുടെ വിജ്ഞാപനം നിർബന്ധമാണ്. പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന വില്ലേജ് ഏതെന്നതു സംബന്ധിച്ചു മുൻകൂർ വിജ്ഞാപനം ആവശ്യമാണ്– കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close