തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതാവസ്ഥ തുടരും.

POLLING
തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച അനിശ്ചിതാവസ്ഥ തുടരും. ഹൈക്കോടതി വിധികൾക്കെതിരെ അപ്പീൽ പോകാൻ സർക്കാർ ഇന്നലെ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണിത്. പഴയ വാര്‍ഡുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വാദം തള്ളിക്കൊണ്ടാണിത്. പുതിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും പഞ്ചായത്തുകളും സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച രണ്ടു വിധികളിലെ വൈരുദ്ധ്യം കാരണം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഉന്നത തല സമിതി തീരുമാനിച്ചത്. പുതുതായി രൂപീകരിച്ച മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ നാലെണ്ണമൊഴികെ മറ്റുള്ളവയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിധിയും, പുതിയ പഞ്ചായത്തുകളെ മൊത്തമായി റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു വിധിയും വന്നു. ഇത് അംഗീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ കുറെയെണ്ണത്തിൽ 2015 ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വാർഡുകളനുസരിച്ചും പഞ്ചായത്തുകളിൽ 2010 ലെ വാർഡുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടത്തേണ്ടി വരും. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിന് കോടതിയിൽ നിന്ന് ഒരു പരിഹാരം കിട്ടുന്നതിനാണ് സർക്കാർ അപ്പീൽ പോകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി വിശദീകരിച്ചു.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close