ഓട്ടോ – ടാക്സി പണിമുടക്കു മാറ്റിവച്ചു.

നിരക്കുവർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് നാളെ അർധരാത്രി മുതൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്ന ഓട്ടോ– ടാക്സി പണിമുടക്കു മാറ്റിവച്ചു. സർക്കാരും തൊഴിലാളി സംഘടനകളും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണു തീരുമാനം. അടുത്തമാസം 20 നു മുമ്പ് നിരക്കുവർധന സംബന്ധിച്ചു തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നു സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

Show More

Related Articles

Close
Close