ബിജിമോൾ കൊണ്ടുവന്ന നിവേദനം മോഷണം പോയി

6028പെരിഞ്ചാംകുട്ടി ആദിവാസിമേഖലയിൽ പട്ടയം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നൽകാനായി ഇ.എസ്. ബിജിമോൾ എംഎൽഎ കൊണ്ടുവന്ന നിവേദനം വേദിയിൽ വച്ചു മോഷണം പോയി. ഇക്കാര്യം ആശംസാ പ്രസംഗത്തിൽ പരാമർശിച്ച ബിജിമോൾക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചു. പൊലീസ് സംരക്ഷണത്തിലാണു ബിജിമോൾ പിന്നീട് പ്രസംഗം തുടർന്നത്.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close