ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കേസുകള്‍, വിരമിക്കലിനു മുമ്പ് തീര്‍പ്പക്കാന്‍ നടപടി

govt_office--621x414

കുറ്റങ്ങള്‍ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കേസുകള്‍, അവരുടെ വിരമിക്കലിനു മുമ്പ് തീര്‍പ്പാക്കാനുള്ള നടപടി സര്‍ക്കാര്‍ ആരംഭിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വിരമിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് അച്ചടക്ക നടപടി തീര്‍പ്പാക്കി അന്തിമ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ധനകാര്യം, നിയമം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നു കാട്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥ ഭരണപരിഷ്‌കാര വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍ ഇറക്കി. പി.എസ്.സി. യുമായി കൂടിയാലോചന ആവശ്യമുള്ള കേസാണെങ്കില്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വിരമിക്കുന്നതിനു മൂന്നു മാസം മുമ്പെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ പി.എസ്.സി. യില്‍ എത്തിക്കണം. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ശിക്ഷാധികാരിയും അപ്പീല്‍ അധികാരിയും റിവ്യൂ അധികാരിയും സര്‍ക്കാറാണ്. ആ നിലയില്‍ ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, കൂടിയാലോചന നിര്‍ബന്ധമായ കേസുകളില്‍ പി.എസ്.സി. യുമായി കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നു.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close