കോഴിക്കോട് വേളത്ത് യു.ഡി.എഫ് ഹർത്താൽ

05fskm49rകോഴിക്കോട് വേളത്ത് യു.ഡി.എഫ് ഹർത്താൽ. വേളം പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസ് ജീവനക്കാരന്റെ ബൈക്കിന് തീവച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹർത്താൽ.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close