നിഫ്റ്റി 8200ന് താഴെ

Sensex-Downw-12

ഓഹരി വിപണി നഷ്ടത്തോടെ ക്ലോസ് ചെയ്തു. സെന്‍സെക്‌സ് 218 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 27007.09 ലും നിഫ്റ്റി 58.80 പോയന്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 8180.95 ലുമാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

1314 ഓഹരികള്‍ നേട്ടത്തിലും 1376 ഓഹരികള്‍ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു. ആക്‌സിസ് ബാങ്ക്, ഭേല്‍, റിലയന്‍സ്, സിപ്ല, വേദാന്ത തുടങ്ങിയവ നേട്ടത്തിലും എംആന്റ്എം, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ്, കോള്‍ ഇന്ത്യ, ടാറ്റ സ്റ്റീല്‍, ഐടിസി തുടങ്ങിയവ നഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close