ബജറ്റിലെ ചോര്‍ന്ന വിവരങ്ങള്‍ പ്രതിപക്ഷം പരസ്യപ്പെടുത്തി

acghi2016-17ലെ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് നിയമസഭയില്‍ അവതരിപ്പിക്കും മുന്‍പ് ബജറ്റിലെ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം. ചോര്‍ന്ന വിവരങ്ങള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് പ്രതിപക്ഷം പുറത്തുവിട്ടു. ധനകമ്മി 19,971കോടി രൂപ, റവന്യൂ വരുമാനം 84092കോടി രൂപ, പദ്ധതി ചെലവ് 23583 കോടി രൂപ, റവന്യൂ ചെലവ് 99,990കോടി രൂപ, മൂലധന ചെലവ് 9572കോടി രൂപ, റവന്യൂ കമ്മി 9897 കോടി രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് വിവരങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്.വിവരങ്ങളുടെ പകര്‍പ്പ് മന്ത്രിമാര്‍ക്ക് വിതരണം ചെയ്ത ശേഷം പ്രതിപക്ഷം ബജറ്റ് അവതരണം ബഹിഷ്കരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയി.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close