നികൃഷ്ടജീവി പ്രയോഗം ചേരുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക്: വിഎം സുധീരൻ

muralee_331258fനികൃഷ്ടജീവി പ്രയോഗം ചേരുന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളിക്കാണെന്നും തനിക്കുചേർന്ന പട്ടം വെള്ളാപ്പള്ളി മറ്റുള്ളവർക്ക് ചാർത്തിക്കൊടുക്കരുതെന്നും കെ.പി.സി.സി. അധ്യക്ഷൻ പരിഹസിച്ചു.രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങൾക്ക് പരിധിയുണ്ടെന്നും സുധീരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close