പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ 32 ശൗചാലയങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി

1
ഭൂതത്താൻ കെട്ടിനടുത്ത് പൊങ്ങിൻ ചുവട് ആദിവാസി കോളനിക്ക് 32 ശൗചാലയങ്ങൾ പണിഞ്ഞ് നൽകിയാണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇത്തവണ പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത്.സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹായത്തോടെ ശാന്തി മെഡിക്കൽ മിഷൻ സെന്ററാണ് ശൗചാലയങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത്. പിറന്നാൾ ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച പൊങ്ങിൻ ചുവട് ആദിവാസി കുടിയിലെത്തിയ സുരേഷ് ഗോപി ശൗചാലയങ്ങൾ നാടിന് സമർപ്പിച്ചു.മദ്യം , മയക്കുമരുന്ന് , പുകയില എന്നിവയിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം കുടിയിലെ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു . ശാന്തി മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടർ ഉമാപ്രേമനും സെന്ററിന്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തകരും സുരേഷ് ഗോപിക്കൊപ്പം ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.2
3
4

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close