സ്ഥാനാർഥി ട്രെയിൻ തട്ടിമരിച്ചു

1bപുതുശേരി പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ട്രെയിൻ തട്ടിമരിച്ചു. വാളയാറിലെ പാളത്തിലാണ് ചന്ദ്രാപുരം ഷണ്മുഖ ചെട്ടിയാരുടെ ജഡം കണ്ടത്.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close