വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്‌ധീകരിച്ചു

29dam1തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടർ പട്ടിക സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഫോട്ടോ പതിച്ച പട്ടികയാണ് ഇത്തവണ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. 2.5 കോടി വോട്ടർമാരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്.വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പുതുതായി പേര് ചേർക്കുന്നതിനും സ്ഥലം മാറ്റാനും ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷ നൽകാമെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ അറിയിച്ചു.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close